Партньори
Силата да бъдем добри
»
»


Доброволец – мисия, предизвикателство или начин на живот

В първите години на демократичните промени у нас /1991г.-92г./ доброволчеството в България се свързваше основно с представителите на Корпус на мира. Малко по-късно /2000г.-2001г./ Европейската Доброволческа Служба /ЕДС/, направи възможно български младежи да посетят други европейски страни като доброволци, работещи по един или друг проект в области като екология, социална интеграция на хора с физически или ментални увреждания, обогатяване свободното време на деца с трудности в общуването и още много други. От своя страна българските организации станаха приемни за доброволци от Европа. Така се разшири географската карта на активните доброволци в България, както и се увеличи многократно техния брой.
Промени се и погрешната представа за доброволчеството въобще. До скоро се мислеше, че доброволците са наивници, които работят „за лудо”, само си губят времето и дори не им се плаща, но фактът, че все повече млади хора кандидатстват като доброволци, а тези които са били на краткосрочна служба /от 1 до 3 месеца/, кандидатстват за дългосрочни програми /от 1 до 2, в някои случаи до 3 години/, говори за осъзнатата полезност и удовлетвореност.
Нима е малко да се срещнеш с хора от различни култури и да научиш как се поздравяват народите от Прибалтийските републики или да преживееш Аурора Бореалис /Северното сияние/ с местни хора под откритото звездно небе, на северната полярна окръжност или да разбереш на какво се смеят в Обединеното кралство? Нима е загуба на време да се повеселиш с балканци на „Велика со’фра”, или да се изкачиш високо на Алпите и да издигнеш родния флаг, или пък да си „откраднеш” приветливи усмивки от Баварските жители, такива на които и розите не устояват и разцъфват? Нима придобиването на житейски опит, попадайки внай-неочаквани ситуации ...това е нищо? Не мисля, по- скоро това е въпрос на личен избор, на ценности, ако щете!
Как обаче са регламентирани нещата. С приемането на Европейска конвенция за насърчаване на транснационалната дългосрочна доброволческа служба за младежи през 2000г. се разработиха правила и се направи формулировка за доброволец, а именно "физическо лице, което полага доброволен труд. Това е дейност извън трудови и служебни правоотношения, извършвана от физическо лице по собствен избор и без възнаграждение за юридически лица с нестопанска цел, местни или държавни органи", като в текста се доуточнява, че това е човек, който живее в една страна, но пребивава легално в друга за минимум три месеца и максимум 12.
През миналата година едно проучване на "Евробарометър", показва, че на всеки десет европейски граждани, трима желаят да се включат в доброволчески дейности. Вероятно и това е дало повод да бъде 2011 г. обявена за Европейска година на доброволчеството. За да се отдаде
заслужено уважение на всеотдайността на много хора, които имат потребност да помагат на нуждаещи се, да се чувстват полезни предоставяйки своя труд, опит и лично свободно време за избрана кауза.
За съжаление в България, няма статистика колко общо доброволци са работили и работят към момента в различни дейности, събития, акции, организирани от граждански, нестопански организации или от държавни и общински структури. Нямаме и закон за доброволчеството, въпреки близо десет годишните опити на неправителствени организации, на активни младежки лидери, както и на организации на вече завърнали се от доброволческа служба младежи такъв да бъде приет. В момента много младежки, а и други организации, очакват да влезе за обсъждане в Народното събрание предложен проект за такъв закон.
Колкото по-скоро се приеме такъв, толкова по-мотивирани и защитени ще бъдат особено младите хора, които търсят поле за себеизява, за натрупване на житейски опит, за придобиване на нови знания и умения, чрез предизвикателствата, които предоставя доброволческата служба и общуването с много нови хора, с различни традиции, култура и манталитет.
Обявяването на 2011 г. за Европейска година на доброволчество, както и провеждането на всички съпътстващи я събития, форуми, срещи са продиктувани от желанието да се привлече вниманието към „тихият труд” на стотици граждани и млади хора, които работят за развитието и устойчивостта на своите общности, без да търсят заплащане, без да очакват привилегии. Те отдават свободното си време, за да се грижат за зелените площи и красивите градинки в квартала, на които всички се радваме, те помагат на изчезващи видове птици и животни и се борят за баланс в природата, те се отзовават при първи повик за бедствие и помагат на пострадали. Много често не знаем имената на добротворците, техните дела имат различни измерения и влияние върху нашия живот, някои са моментни, други усещаме с времето, а трети могат да бъдат съдбоносни и да ни дадат нов живот. Затова за мен доброволец звучи гордо!
Днес, когато за девета поредна година в България се отбелязва Международния ден на доброволците, бих искала да изразя своята почит и голяма благодарност към хората на „тихият труд”, към млади и по- възрастни, към тези, които не се жалят да отдават безвъзмезден труд , за да се подобри живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ и подкрепа, които със своята силна положителна енергия и лично удовлетворение правят денят ни по-щастлив и усмихнат, а света по- мирен, по-добър и по-красив.
Яна Стоева, Изпълнителен директор на Обществена фондация ”Мостове над Тунджа”
[подробна информация]

Даряването - движеща сила

Същинското раждане на филантропията и благотворителността се появява твърде късно в западна Европа през Новото време. [подробна информация]

Как да разберем колко сме благодарни ?

Думата филантропия идва от гръцки и буквално означава „любов към човешкия род”. Мнозина от нас даряват, защото  се чувстват благодарни за нещо или на някого. Ние всички даваме и получаваме подаръци по различни поводи. [подробна информация]

Даряването с вдъхновение

Даряването с вдъхновение е чувство [подробна информация]

ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ
ФОНД - ОБЛАСТ БУРГАС
С ПОДКРЕПАТА НА
Mott Foundation
Grazhdanski iniciativi
Галерия

 • Състезание по история "Моята България"

 • Изложба ОУ "Св. Княз БорисI" Бургас
  Изложба ОУ "Св. Княз БорисI" Бургас 

 • С мобилна лаборатория се включи в борбата с диабета Лайънс Клуб „Виа Понтика“

 • Рисувам моя Бургас в цветове

 • Пресконференция "Дарявам за Калата"

 • Плажен волейболен турнир събира средства за изграждане на скулптура на Георги Калоянчев

 • Среща на обществени организации при кмета Димитър Николов

 • Дарител на годината 2013

 • "Спортувай в твоя град"

 • "Сръчни. Смели. Устремени."

 • Благотворително засаждане на дръвчета

 • Обучение 30.10.2013

 • "Карай по-бавно, живей по-дълго"

 • Дарителски кръг - За област Бургас

 • Известни дарители


В коя обществена иницатива бихте се включили?
спортно събитие
образователни игри
екологичен проект
Уеб дизайн, уеб програмиране и SEO