Партньори
За нас
»

"Обществен дарителски фонд - област Бургас" е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. Основните цели на фондацията са както следва:
 •  Подпомагане развитието и утвърждаването на гражданското общество в област Бургас;
 •  Насърчаване сътрудничеството между органите на местното самоуправление, нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие;
 •  Съдействие за разширяване възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне на приоритетите на местното развитие;
 •  Способстване за развитието на нестопанските организации, чрез подпомагане на техни социални проекти и инициативи;
 • Обединяване на  човешки и финансови ресурси и насочване към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността.
 • Осигуряване на благоприятни условия за устойчиво развитие на местната общност като инициира и оказва конкретна помощ при разработване и осъществяване на стратегии, програми и проекти в социалната сфера.

Управителен съвет

Управителният съвет на Обществен дарителски фонд - област Бургас се състои от известни личности, известни в обществото със своята активна позиция - професионалисти и общественици.  [подробна информация]

Мисия и ценности

Фондацията е посветена на мисията си да развива общността, като насърчава дарителството и ангажирането с общностни каузи. Обществен дарителски фонд – област Бургас дава възможност на хората с интереси във филантропията да подпомагат лесно и ефективно проблемите, които ги интересуват. [подробна информация]

Партньори

Областна администрация - Бургас

Министерство  на вътрешните работи

Български червен кръст

Бургасбус

ELKABEL

RN Media Group [подробна информация]

Документи [подробна информация]

ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ
ФОНД - ОБЛАСТ БУРГАС
С ПОДКРЕПАТА НА
Mott Foundation
Grazhdanski iniciativi
Галерия

 • Състезание по история "Моята България"

 • Изложба ОУ "Св. Княз БорисI" Бургас
  Изложба ОУ "Св. Княз БорисI" Бургас 

 • С мобилна лаборатория се включи в борбата с диабета Лайънс Клуб „Виа Понтика“

 • Рисувам моя Бургас в цветове

 • Пресконференция "Дарявам за Калата"

 • Плажен волейболен турнир събира средства за изграждане на скулптура на Георги Калоянчев

 • Среща на обществени организации при кмета Димитър Николов

 • Дарител на годината 2013

 • "Спортувай в твоя град"

 • "Сръчни. Смели. Устремени."

 • Благотворително засаждане на дръвчета

 • Обучение 30.10.2013

 • "Карай по-бавно, живей по-дълго"

 • Дарителски кръг - За област Бургас

 • Известни дарители


В коя обществена иницатива бихте се включили?
спортно събитие
образователни игри
екологичен проект
Уеб дизайн, уеб програмиране и SEO